งานแถลงข่าวการจัดระเบียบการบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล

Spread the love

         

วันเสาร์ที่ 7  ตุลาคม  2560  ณ ท่าเรือปากบารา  จังหวัดสตูล    สมาคมการค้าเรือโดยสารจังหวัดสตูล ได้จัดแถลงข่าวโดยมี นายเจตกร หวันสู เลขานุการสมาคมการค้า เดินเรือโดยสารจังหวัดสตูล       พันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ รอง ผอ.รมน.สตูล (ฝ่ายทหาร)   นายอรุณ เอ็มดู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  นายวินัย หมื่นสุวรรณ เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสตูล  ร่วมกันทุกภาคส่วน 

        นายเจตกร หวันสู เลขานุการสมาคมการค้า เดินเรือโดยสารจังหวัดสตูล   กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณภาคร่วมที่ร่วมมือกันและเห็นประโยชน์ในการรวมตัวกันครั้งนี้และต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคม เพราะหลังจากนี้ทางสมาคมจะเริ่มต้นทำการปรับระบบการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการวางมาตรการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการจัดระเบียบและการให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลต่อไป
        พันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ รอง ผอ.รมน.สตูล (ฝ่ายทหาร) กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าท่าภูมิภาคสตูล อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อบต.ปากน้ำ ที่ได้ข่วยกันแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับการจัดตั้ง สมาคมการค้า เดินเรือโดยสารจังหวัดสตูล ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาต่างๆต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวในฤดูกาลที่จะมาถึง จากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ดำเนินการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมา จนเป็นข่าวดังทำให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาช่วง 5-6 เดือนเราได้มีการจัดประชุมแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาให้ทันกับการรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง จนทำให้ได้ข้อสรุปดังนี้คือ

1.จัดตั้งสมาคมเพื่อการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่และนำไปสู่การวางมาตรการต่างๆร่วมกัน

2.กำหนดมาตรฐานการบริการและมาตรฐานด้านราคาที่เป็นธรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

3. เพื่อส่งเสริมการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล จากเหตุผลดังกล่าว การสนองตอบนโยบายการจัดระเบียบจึงเป็นรูปแบบที่ดีและน่าจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลอย่างแน่นอน

         นายอรุณ เอ็มดู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ กล่าวว่า ทาง อบต.ปากน้ำในฐานะผู้บริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบารา ต้องขอแสดงความยินดี กับสมาคมการค้า เดินเรือโดยสารจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นสมาคมของผู้ประกอบการในพื้นที่ 100% เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการเดิมที่ดำเนินธุรกิจเดินเรือเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดเวลายาวนาน การจัดตั้งสมาคมนี้ถือเป็นประโยชน์และทำให้การบริหารจัดการท่าเทียบเรือมีความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถร่วมมือกันทำให้เกิดการเกื้อกูลกันในระดับท้องถิ่น ทาง อบต.จึงจะส่งมอบภาระกิจการบริหารจัดการท่าเทียบเรือร่วมกับทาง อบต.ปากน้ำ ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้
         นายวินัย หมื่นสุวรรณ เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสตูล กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ สมาคมการค้า เดินเรือโดยสารจังหวัดสตูล ถือได้ว่าเป็นสมาคมเดินเรือแห่งแรกของประเทศไทย ที่ผู้ประกอบการรวมตัวกันเพื่อยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวและการวางมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรือพร้อม คนพร้อม ท่าพร้อม เพื่อการให้การบริการแก่นักท่องเที่ยว จากนี้ทางเจ้าท่าภูมิภาคสตูลก็จะทำงานเพื่อ ยกระดับมาตรฐานการเดินเรือโดยอาศัยการทำงานร่วมกับทางสมาคม เพื่อพัฒนาการเดินเรือโดยสาร ในน่านน้ำสตูลให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไป จากที่ปัจจุบันในน่านน้ำสตูลถือได้ว่า ไม่เคยมีปัญหาใดๆในพื้นที่ ครับ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics