แบงก์ชาติ-สมาคมธนาคารไทยเดินสายให้ความรู้ “พร้อมเพย์”

Spread the love

img_2017 img_6831

 

 

 

 

 

 

แบงก์ชาติ-สมาคมธนาคารไทยเดินสายให้ความรู้ “พร้อมเพย์”

แก่ประชาชนในภาคใต้ ก่อนเปิดใช้บริการ ไตรมาสแรก ปี 2560

 วันนี้ 7 ธันวาคม  2559 ณ สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

ได้ชี้แจงสื่อมวลชนเกี่ยวกับพร้อมเพย์ โดยมีคุณสุรีรัตน์  ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทยนำการสนทนา-ตอบคำถามโดยมีวิทยากรทั้งหมด 4 ท่าน คือ

1.คุณสิริธิดา  พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

2.คุณบุษกร  ธีระปัญญาชัย  ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย

3.คุณยศ  กิมสวัสดิ์  ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย

4.คุณสีหนาท  ล่ำซา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Payments and Disruptive Technology Office  ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพร้อมเพย์ในประเด็นต่อไปนี้

-ภาพรวมโครงการ National e-Payment และพร้อมเพย์

-ประโยชน์ต่อประชาชน ธุรกิจและประเทศโดยรวม

-การให้บริการคประชาชนในการลงทะเบียนและการให้บริการโอนเงิน

-ความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้ใช้บริการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เดินสายภูมิภาคเพื่อสื่อสารโครงการ “พร้อมเพย์” บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยลงพื้นที่จัดสัมมนาให้ความรู้โครงการ “พร้อมเพย์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงบริการที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัย ในการรับเงินและโอนเงิน พร้อมเชิญชวนให้ใช้พร้อมเพย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ระบบการเงินยุคดิจิทัล

กิจกรรมดังกล่าวยังจัดให้ความรู้บริการพร้อมเพย์แก่ตัวแทนจากธนาคารต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจและสามารถนำไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ก่อนจะเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้ทำธุรกรรมระหว่างบุคคลได้ในไตรมาสแรกของปี 2560ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย เดินสายภูมิภาคเพื่อสื่อสารโครงการ “พร้อมเพย์” บริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดยลงพื้นที่จัดสัมมนาให้ความรู้โครงการ “พร้อมเพย์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงบริการที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัย ในการรับเงินและโอนเงิน พร้อมเชิญชวนให้ใช้พร้อมเพย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ระบบการเงินยุคดิจิทัล

พร้อมเพย์
พร้อมเพย์

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสมาคมธนาคารไทยจะเริ่มเดินสายให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพร้อมเพย์กับตัวแทนสาขาจากธนาคารต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ด้วยการอบรม “Train the Trainers” เพื่อให้ตัวแทนจาก   แต่ละธนาคารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าใจในบริการพร้อมเพย์และสามารถอธิบายรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การรับและโอนเงิน ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดสัมมนาสัญจรใน 3 จังหวัดนำร่อง เริ่มต้นที่เชียงใหม่ สงขลา (หาดใหญ่) เป็นจังหวัดที่สอง และจังหวัดสุดท้ายที่ขอนแก่น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงธันวาคม 2559 นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและลูกค้าธนาคารพาณิชย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

“บริการพร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกใหม่ที่ทันสมัยสำหรับประชาชน และจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านความสะดวก ประหยัด และปลอดภัย โดยจะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2560           เราต้องการเพิ่มความมั่นใจว่าเมื่อเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบ ประชาชนจะมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุด  กิจกรรมสัมมนาสัญจรครั้งนี้จึงเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนในระดับภูมิภาค โดยเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางในภาคเหนือ เพื่อให้ความมั่นใจและเห็นประโยชน์ของการโอนเงินระหว่างบุคคล ให้สามารถพร้อมใช้บริการต่อไป” นางสาวสิริธิดากล่าว

img_2003

 

นายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า “พร้อมเพย์มีจุดเด่นที่ความสะดวก ประหยัด และปลอดภัย เนื่องจากสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินแทนเลขที่บัญชีเงินฝาก ทำให้ผู้โอนไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับ เช่น เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและชื่อธนาคารของผู้รับเงิน ส่วนค่าธรรมเนียมก็ถูกลงกว่าการโอนแบบปกติหลายเท่า หากโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดใด แม้จะโอนเงินข้ามจังหวัดหรือข้ามธนาคารผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ไม่เพียงช่วยให้ตนเองได้ประหยัด แต่ยังช่วยให้ธนาคารและประเทศได้ประหยัด เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดการเงินสดมากถึงหลักแสนล้านบาทต่อปี หากทุกคนสามารถพึ่งพาเงินสดให้น้อยลง ก็จะสามารถลดต้นทุนของธนาคารและประเทศลงไปได้มาก” img_2005

“ผู้ที่สนใจใช้บริการพร้อมเพย์ สามารถสมัครได้ 4 ช่องทาง คือ ตู้เอทีเอ็ม ระบบโมบาย
แบงกิ้ง ระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง  หรือติดต่อสาขาธนาคาร  โดยแจ้งผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือ
เลขประจำตัวประชาชนไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ”  นายยศกล่าวเสริม

img_2012

 

การโอนเงินระหว่างบุคคลด้วยบริการพร้อมเพย์จะประหยัดและสะดวกขึ้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมการโอนที่ถูกกว่าระบบปัจจุบัน โดยหากโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท ผู้โอนจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ  แต่หากยอดเงินโอนสูงกว่า 5,000 บาท ก็มีค่าธรรมเนียมเพียงแค่ 2 – 10 บาท เท่านั้น ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนและช่วยเพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการโอนเงินระหว่างบุคคล รวมทั้งการซื้อขายของผ่านระบบออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ

“บริการพร้อมเพย์นับเป็นการเปิดมิติใหม่ในการทำธุรกรรมทางการเงินและเป็นจุดเริ่มต้นของการนำระบบการเงินของประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ลดการพึ่งพาเงินสด ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ    เงินสดในทุกภาคส่วน อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้เราก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

จากการเดินสายที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมามีผลตอบรับที่ดีมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คนสำหรับจังหวัดสงขลาธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยคาดหวังว่า การลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนชาวใต้ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งธนาคารต่างๆ ภาครัฐ ภาคประชาชน และหวังจะช่วยให้ประชาชนมีความเข้าใจในประโยชน์ของระบบพร้อมเพย์ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถใช้บริการพร้อมเพย์ได้อย่างเต็มที่เมื่อเปิดใช้งานจริงในไตรมาสแรกของปีหน้า” นางสาวสิริธิดากล่าว

เกี่ยวกับโครงการพร้อมเพย์

พร้อมเพย์ เป็นบริการรับเงินและโอนเงินทางเลือกใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยบริการพร้อมเพย์จะช่วยให้ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ สามารถโอนเงินและรับเงินได้อย่างสะดวก ประหยัด ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินแทนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารได้ ทั้งนี้ ระบบพร้อมเพย์มีระบบจัดเก็บและป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่เข้มงวด และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยของแต่ละธนาคารคอยดูแลเป็นอย่างดี

พร้อมเพย์เป็นบริการทางเลือกให้แก่ประชาชนทุกคน โดยไม่มีข้อบังคับให้ลงทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ที่รับเงินและโอนเงินบ่อยๆ ควรลงทะเบียนพร้อมเพย์ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมากอย่างเห็นได้ชัด

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics