พร้อมเพย์คืออะไร

Spread the love

พร้อมเพย์ : บริการโอนเงินและรับเงิน-ทางเลือกใหม่

 

พร้อมเพย์คืออะไร

พร้อมเพย์ เป็นบริการทางเลือกใหม่ให้ประชาชน ธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ในการโอนเงินและรับเงิน เป็นบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิม ที่ให้ประชาชนเลือกใช้ได้และทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกมากขึ้น เพราะระบบพร้อมเพย์จะใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับเงินแทนได้ ทำให้สะดวกและง่ายต่อการจดจำ จากเดิมที่ต้องรู้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารจึงจะโอนเงินให้ได้

พร้อมเพย์จึงเป็นบริการทางเลือกให้กับประชาชน โดยทุกคนไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน แต่ผู้ที่มีการโอนเงินรับเงินบ่อย ๆ ควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมาก

capture-20161207-143222

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของพร้อมเพย์ต่อภาคประชาชน

 • ประหยัดกว่าเดิม

ผู้โอน – ค่าธรรมเนียมการโอนเงินถูกลงกว่าการโอนเงินรูปแบบเดิม และหากโอนไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม คนที่ต้องโอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินข้ามจังหวัด หรือโอนเงินบ่อยครั้ง จะได้ประโยชน์มาก

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์สำหรับโอนเงินระหว่างบุคคล

มูลค่าการโอนเงินต่อรายการ ค่าธรรมเนียมต่อรายการ
ไม่เกิน 5,000 บาท ฟรี
มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท ไม่เกิน 2 บาท
มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท ไม่เกิน 5 บาท
มากกว่า 100,000 – วงเงินสูงสุดที่กำหนด* ไม่เกิน 10 บาท

* วงเงินสูงสุดตามที่แต่ละธนาคารกำหนด

 • สะดวกสบายกว่าเดิม

ผู้รับ –  ใคร ๆ ก็โอนเงินเข้ามาได้ เพียงบอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนที่ผูกเข้ากับบัญชีพร้อมเพย์กับผู้โอน

ผู้โอน –หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนมักจำง่ายกว่าเลขที่บัญชีเงินฝาก จึงเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงิน

 • ในอนาคต ยังใช้เป็นช่องทางในการรับเงินสวัสดิการจากรัฐ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ประชาชน

 

ประโยชน์ของพร้อมเพย์ต่อประเทศ

 • ลดต้นทุนให้ระบบการเงินของประเทศไทย ลดการพึ่งพาเงินสด ลดค่าใช้จ่ายใน
  การบริหารจัดการและพิมพ์ธนบัตรของประเทศ
 • เป็นก้าวแรกของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
  (
  National e-Payment) – เตรียมความพร้อมให้คนไทยก้าวไปสู่ระบบการเงินยุคดิจิทัล เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการผ่านช่องทางพร้อมเพย์ ทำให้ประชาชนได้รับเงินรวดเร็วและทั่วถึง

 

ประโยชน์ของพร้อมเพย์ต่อภาคธุรกิจ

 • สร้างโอกาสให้การค้าขายผ่านระบบอีคอมเมอร์ซ (e-Commerce) แบบครบวงจร
 • เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจ – ลูกค้าสามารถชำระเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นและเสียค่าธรรมเนียมถูกลง

 

ความปลอดภัยของระบบพร้อมเพย์

ระบบพร้อมเพย์มีการดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนที่รัดกุม การพัฒนาระบบกลางที่มั่นคงปลอดภัย และการใช้งานของประชาชนผู้โอนเงินอย่างถูกต้อง

 

ลงทะเบียนรัดกุม :

ธนาคารจะมีการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าและความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถืออย่างรัดกุม นอกจากนี้ ธปท. ได้กำชับให้ธนาคารปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในการรับลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่งได้ออกไปเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 59 เพื่อให้การลงทะเบียนมีความปลอดภัย เป็นมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้ง ธปท. มีการตรวจสอบขั้นตอนและควบคุมดูแลระบบการลงทะเบียนพร้อมเพย์เป็นการเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน

 

 

ระบบกลางมั่นคงปลอดภัย :

พร้อมเพย์เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มจากระบบโอนเงินที่ใช้อยู่ปัจจุบัน จึงมีความปลอดภัยไม่ด้อยกว่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน เป็นระบบที่เชื่อมระหว่างธนาคารกับผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ของประเทศ คือ บริษัท NITMX1 จึงเป็นระบบปิดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล คนภายนอกไม่สามารถต่อเข้ากับระบบนี้ผ่านช่องทาง Internet ทั่วไปได้ และ ธปท. ได้ติดตามดูแลการพัฒนาระบบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วย

 

นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมการรองรับในด้านความปลอดภัย รวมถึงการดูแลระบบสารสนเทศ (IT) ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานความถูกต้อง ความพร้อมใช้ของระบบ การดูแลการเข้าถึงข้อมูล การสำรองข้อมูล และการมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน

 

ระบบกลางของพร้อมเพย์ ได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการชำระเงิน และเป็นผู้พัฒนาระบบการชำระเงินที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับบริการ    พร้อมเพย์ในประเทศไทย ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และสิงคโปร์ โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงระดับสากล และยังมีระบบติดตามและป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบกลาง ได้ให้บริการในระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO-27001 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการรับรองอีกชั้นหนึ่ง

 

ประชาชนโอนเงินอย่างถูกต้อง :

นอกเหนือจากความปลอดภัยของระบบกลางแล้ว ได้มีการออกแบบความปลอดภัยในส่วนของกระบวนการเข้าใช้งาน กล่าวคือ ผู้ใช้บริการที่ทุกธนาคาร จะต้องมีการใส่เลขรหัสหรือ Password และมีการยืนยันรายการก่อนทำการโอนทุกครั้ง

 

ภาพรวมของบริการพร้อมเพย์

 capture-20161207-143242

 

 

 

 

 

 

 

1 บริษัท NITMX เป็นผู้พัฒนาและให้บริการระบบกลาง ATM Pool และระบบชำระเงินระหว่างธนาคาร ตั้งแต่ปี 2536

การสมัครพร้อมเพย์

ผู้ใช้ต้องมาลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารนั้นเข้ากับเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยธนาคารจะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ว่าเป็นเจ้าของตัวจริง ไม่มีการปลอมแปลง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน และหลังจากลงทะเบียนแล้วธนาคารจะมีการแจ้งยืนยันว่าผ่านการลงทะเบียนหรือไม่ โดยสามารถสมัครผ่าน 4 ช่องทาง คือ ตู้ ATM, Mobile Banking, Internet Banking และสาขาธนาคาร โดยประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความสะดวกและความพร้อมของประชาชน

 

สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จำเป็นต้องนำมาลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชี แต่อาจเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งไว้สำหรับรับเงินด้วยพร้อมเพย์ก็ได้ (ตัวอย่างกรณีนาย ก) หรือในกรณีที่อยากใช้พร้อมเพย์กับหลายบัญชี ก็สามารถเลือกผูกเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีที่ 1 และผูกหมายเลขโทรศัพท์มือถือกับบัญชีที่ 2 ก็ได้ (ตัวอย่างกรณีนาย ข และนาย ค) และต้องระวังว่าหมายเลขเดียวกันผูกซ้ำเกินกว่า 1 บัญชีไม่ได้

ตัวอย่างการผูกบัญชี

 capture-20161207-143131

 

 

 

 

 

 

การใช้บริการพร้อมเพย์

สามารถโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร คือ ตู้ ATM, Mobile Banking, และ Internet Banking ซึ่งลูกค้าต้องมีรหัส Username / Password หรือมีบัตรและรหัส ATM จึงจะสามารถใช้บริการได้
ผู้โอนต้องทำอย่างไรบ้าง

 • ผู้โอนไม่จำเป็นต้องผูกบัญชีเงินฝากที่จะใช้โอนเงินกับพร้อมเพย์
 • กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับเงิน
 • ตรวจชื่อผู้รับเงินและจำนวนเงินให้ถูกต้องก่อนโอนทุกครั้ง

 

ผู้รับต้องทำอย่างไรบ้าง

 • ผูกบัญชีเงินฝากเข้ากับพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชน
 • แจ้งหมายเลขที่ใช้ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์กับผู้โอน

 

ข้อควรปฏิบัติของประชาชนในการใช้บริการพร้อมเพย์

 • จดจำและรักษารหัสที่ใช้ในการทำธุรกรรมให้เป็นความลับ เช่น Password และ Username เข้าสู่ Internet Banking และ Mobile Banking หรือรหัสบัตร ATM
 • ตรวจชื่อผู้รับและจำนวนเงินก่อนยืนยันการโอนทุกครั้ง
 • แจ้งธนาคารทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากที่ผูกเข้ากับบริการพร้อมเพย์

เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น มักมีสาเหตุจากการหลอกลวงโดยบุคคล ไม่ใช่ความผิดพลาดจากระบบ จึงต้องระมัดระวังกลโกงต่าง ๆ ให้ดี เช่น การหลอกให้โอนเงิน หรือ หลอกขอข้อมูลรหัส Username / Password

 

การดูแลลูกค้าของธนาคาร

ธนาคารมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าพร้อมเพย์ เช่นเดียวกับการดูแลลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking, Internet Banking หรือ ATM ของธนาคาร ซึ่งในปัจจุบันธนาคารมีกระบวนการดูแลลูกค้าอยู่แล้วในกรณีที่เกิดความผิดพลาด ปัญหา หรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ เช่น กรณีบัตรเครดิตหายหรือโอนเงินทาง ATM ผิด ลูกค้าสามารถโทรมาแจ้งที่ Call Center ของธนาคารซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาดูแลช่วยเหลือในรายละเอียด นอกจากนั้น ธนาคารยังมีหน้าที่ต้องดูแลให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลการใช้บริการที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีความเข้าใจก่อนการตัดสินใจใช้บริการด้วย

 

กฎหมายรองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

e-Payment ได้ให้บริการมาเป็นเวลานานแล้ว โดยมีกฎหมายรองรับคือ พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.ฎ. ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้น มีประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการพร้อมเพย์ ทั้งธนาคารพาณิชย์ และผู้ให้บริการ Switching (NITMX) ต้องปฏิบัติตาม ในส่วนของ ธปท. ได้ออกแนวนโยบายและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ในการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และใช้มาตรฐานสากลในการกำกับดูแล

******************** 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics