การประชุมสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 4

Spread the love

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรามา ห้องวาลัย นายโตหอง แซ่ลี่ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลา นายจารุพล เรืองเกตุ  ประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย นางกรกช โขนงนุช ประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพทั่วประเทศไทย ประมาณ 11 จังหวัด ร่วมกันประชุมสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย(สัญจร) ครั้งที่ 4 โดยได้จัดทำและจำหน่ายเสื้อการจัดหาทุนของสมาพันธ์ การแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ไกด์เถื่อนต่างชาติ และแนวทางการแก้ไข ช่วยเหลือและพัฒนาซิตติ้งไกด์ โดยการโหวตผ่านการประชุมทั้งหมด และรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขของสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลาและสตูล อย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ด่านชายแดนเช่น การจ๊อปพาสปอร์ต ที่ล่าช้า ทั้งด่านสะเดาและปาดังเบซา และปัญหาทางด่วน200บาท โดยเก็บจากลูกทัวร์หัวละ 200 บาท รวบรวมพาสปอร์ต ใส่ถุงไปจ๊อปทางด่วน ในอ๊อฟฟิส ของต.ม.ด่านนอก และลูกทัวร์ไม่ต้องเดินเข้าคิว รอจ๊อปฯ ซึ่งใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป ในวันใหญ่ หรือวันปิดของประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังแนะนำให้มัคคุเทศก์เน้นค่าแรงมากกว่า การทำงานเพื่อรับค่าคอมมิสชั่นอย่างเดียว และการให้มัคคุเทศก์แต่งกายให้สุภาพมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics