ม.ฝรั่งเศส เชิญอาจารย์ มรภ.สงขลา บรรยายพอลิเมอร์

Spread the love

ม.ฝรั่งเศส เชิญอาจารย์ มรภ.สงขลา บรรยายพอลิเมอร์
เล็งผนึกความร่วมมือสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัย

 

                มหาวิทยาลัย du Maine ฝรั่งเศส เชิญ ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ” นักวิชาการ มรภ.สงขลา บรรยายเรื่องการดัดแปรโครงสร้างของพอลิเมอร์ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การเรียนการสอน เตรียมผนึกความร่วมมือ 2 ประเทศ จัดสัมมนาความก้าวหน้าผลงานวิจัย ช่วงพฤศจิกายนนี้

                ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนและคณะทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย du Maine ประเทศฝรั่งเศส ให้เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการดัดแปรโครงสร้างของพอลิเมอร์เพื่อให้มีสมบัติเฉพาะให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายสังเคราะห์จากงานวิจัยโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย du Maine ก่อนหน้านี้
                ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่าวว่า การได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัย 
du Maine ประเทศฝรั่งเศส ให้เป็นวิทยากรบรรยายยังต่างประเทศในครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการErasmus + ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างโอกาสสำหรับอาจารย์หรือนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่จะได้ทำกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอน หรือ ฝึกหัด ยังประเทศในยุโรป ณ สถาบันที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในโครงการ นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยเฉพาะการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีพอลิเมอร์ เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต ได้มีการวางแผนการจัดสัมมนาความก้าวหน้าของผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics