วันกีฬาแห่งชาติ สนามพรุค้างคาว

Spread the love

วันพุธที่ 16 ธันวาคม  2563 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้าวคาว) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยมีนายประพันธ์ุ  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน เกี่ยวกับ กิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายพรรณภพ  อุ่นเสียม  ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 คณะกรรมการ  จัดกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ 

 

   ซึ่งกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 ) ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบ ประเภท โอ. เค. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ไปแล้ว และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ่ประชาชนชาวไทย

    การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้วยกิจกรรมวิ่งเทิดพระเกียรติ “รวมพลคนรักกีฬา” ระยะทาง 4.2 กม. พร้อมการมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนงานด้านการกีฬา และนันทนาการ และไทยไลออนด์แอร์มอบตั๋วเครื่องบินให้อีก2รางวัล

และวันนี้ประชาชนกว่า 3,500 คนได้มาร่วมเทิดพระเกียรติเพื่อให้เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา การออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากอย่างยิ่ง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts