ศอ.บต.ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ให้ โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่

Spread the love

ศอ.บต.ส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ให้ โรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น


เมื่อวันที่ (16 ธันวาคม 2563) ที่ ห้องประชุมส่วนผ่าตัดหัวใจฯ อาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วย นายปรีชา นวลน้อย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ร่วมลงนามในบันทึกการส่งมอบเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด รับมอบโดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยมี อ.พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมงานคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


โดยการลงนามในบันทึกข้อมตกลงฯในครั้งนี้ ตามที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยเชิงนิติเวชโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. โครงการสร้างพื้นที่ที่มีความปลอดภัย ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ


เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้ช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ จชต.และในปัจจุบันสถานการณ์ดีขึ้นมาก ทางโรงพยาบาล มอ.หาดใหญ่ ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุก ในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้ส่งมอบในวันนี้ เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการคือการอำนวยคาวามเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชน ลดช่องว่างซึ่งปัญหาความไม่สงบใน จชต. ส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่ได้รับความเป็นธรรม ศอ.บต.จึ่งเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมในทุกๆมิติเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว


ด้าน รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ ศอ.บต.ให้การสนับสนุนเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) เป็นเครื่องตรวจและชันสูตรศพและเป็นภารกิจหลักที่สำคัญนอกเหนือจากการเรียนการสอน การวิจัยและให้บริการแก่ผู้ป่วยของคณะแพทย์ศาสตร์ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป เป็นการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลฯ เพราะทางโรงพยาบาลฯยังไม่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ตรวจศพโดยเฉพาะ และต้องขอขอบคุณทาง ศอ.บต.และส่วนที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลฯสามารถทำงานได้อย่างสะดวก มีความสมบูรณ์และทันสมัยเท่าทันปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts