มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

Spread the love

มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์
จัดอบรมผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ตโฟน ปูทางสู่นักนิเทศฯ

มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

    มรภ.สงขลา โรดโชว์โรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านการอบรมผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ตโฟน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่นักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 4 เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ออกแบบกิจกรรมโรดโชว์ (Roadshow) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ตโฟนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 4” ในหัวข้อผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ตโฟนด้วยเเอปพลิเคชัน Capcut ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสะเดา ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารและคุณครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

  กิจกรรมในครั้งนี้มีการผลิตคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด  ภายใต้หัวข้อ คลิปโฆษณาตลก ให้นักเรียนร่วมสนุกพร้อมชิงเงินรางวัลรวม 1,000 บาท สนับสนุนรางวัลเพื่อน้อง ๆ โดยพี่นิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความรู้จากรายวิชาโครงงานพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ใช้ทักษะทางนิเทศศาสตร์ทั้งกระบวนการคิด วางแผน เขียนโครงการ ออกแบบกิจกรรม พิธีกร วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร ช่างภาพ วิดีโอ ตัดต่อ กราฟิก ช่างเทคนิค การวัดผลประเมินผลโครงการ โดยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะทางนิเทศศาสตร์ให้แก่นักศึกษา มรภ.สงขลา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาที่ 2 ต่อไป

มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” มรภ.สงขลา โรดโชว์ รร.สะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts