มทบ.42 จัดกิจกรรม โครงการ ค่ายเยาวชน ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
Spread the love

มทบ.42 จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ผบ.มทบ.42
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม  2563 เวลา 10.00 น.  มณฑลทหารบกที่ 42 จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 มีเยาวชน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา จำนวน 64 คน เข้าร่วมโครงการ  โดย ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์(หลังใหม่)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
การดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายเยาวชนฯ มีกำหนด 3 วัน(15-17 ก.ค.63) โดยใช้สถานที่ภายในค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เยาวชน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย การเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงปลูกฝังอุดมการประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts