(ผหญ.) ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”

(ผหญ.) ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”
Spread the love

(ผหญ.) ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ตามคำเชิญชวนของกรมป่าไม้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 
(ผหญ.) ร่วมจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566”

โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ทดแทนเพิ่มเติม ณ บริเวณสนามฟุตบอลท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้ทุกคนได้เกิดจิตสำนึกในการรักต้นไม้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งยังก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามภายในพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics