นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะเข้าศึกษาข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ปัตตานี

Spread the love

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะศึกษาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 41 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยนายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts