บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ New Normal ของโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

Spread the love

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ New Normal ของโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่


เปิดเรียนวิถีใหม่ New Normal แต่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันและคัดกรองของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บรรดาผู้ปกครองก็นำบุตรหลานของตนเองไปส่งยังหน้าประตูโรงเรียน ยืนสังเกตการณ์อย่างไม่ละสายตา โดยแต่ละแห่งจะให้เด็กๆยืนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ จะมีการตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างรองเท้า และให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ จนถึงเข้าไปในห้องเรียน ก็มีการจัดเว้นระยะห่าง จำนวนห้องละไม่เกิน 20-25 คน ซึ่งแต่ละแห่งจะมีกระบวนการจัดการให้นักเรียนมาเรียนไม่เหมือนกัน บางแห่งจัดเรียนแบบวันคู่ วันคี่ เรียนวันเว้นวัน หรือเรียน 1 อาทิตย์ แล้วหยุด 1 อาทิตย์เรียนต่อทางออนไลน์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม อาจจะไม่มีปัญหาเท่ากับนักเรียนอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ซึ่งยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจเรื่องโรคระบาด และป้องกันตัวเองไม่ได้เท่าเด็กโต จึงจำเป็นต้องกำชับดูแลอย่างใกล้ชิด

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts