สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบน

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบน
Spread the love

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบนเริ่มมีผลกระทบกับประชาชน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตากและจังหวัดพะเยา

สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือตอนบน

โดยภาพรวมภาคเหนือมีค่า PM ๒.๕ ระหว่าง 36 – 275 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM ๑๐ ระหว่าง 52 – 292 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI ระหว่าง 28 – 385 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน    พบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดการจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช และการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบกับในระยะนี้ภาคเหนือตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุม จึงทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน


เช้าวันนี้เกิดจุดความร้อนในภาคเหนือ 17 จังหวัด จำนวน 926 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน 617 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 283 จุด โดยพบจุดความร้อนสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 442 จุด จังหวัดเชียงใหม่ 211 จุดและจังหวัดตาก 108 จุด


ขณะที่ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดกำลังของชุดลาดตระเวน ทั้ง 6 ชุดปฏิบัติการ ( 60 นาย )ในจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง วันที่ 9 – 11 มี.ค.64 ลาดตระเวนในพื้นที่ อ.อมก๋อย อ.ดอยสะเก็ด อ.เชียงดาว อ.สะเมิง และ อ.แม่วาง จว.เชียงใหม่ ขณะที่กำลังทหารพรานจาก กรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพล จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ จำนวน35 นาย ลาดตระเวน ดับไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาท อ.เมือง จังหวัดลำปาง เพื่อควบคุมจุดความร้อนในแต่ละพื้นที่ตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3

Cr/Tee

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts