พล.อ.เปรม เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่ “รัชกาลที่ ๙” และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

Spread the love

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ลานพระราชวังดุสิต

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้มีพิธีอัญเชิญพระพุทธนรสีห์ พระพุทธรูปปางสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างไว้โดยริ้วขบวนที่ยิ่งใหญ่ตามโบราณราชประเพณี มาให้ประชาชนได้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

วันนี้ (23 พ.ค.) เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ลานพระราชวังดุสิต

เมื่อถึงลานพระราชวังดุสิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เดินไปยังบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นออกจากบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ขึ้นรถยนต์ประเทียบไปยังพลับพลาพิธี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รอรับ

พล.อ.เปรม เข้าพลับพลาพิธี จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนรสีห์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วนั่งเก้าอี้ข้างพระราชอาสน์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จบ พระสงฆ์ 175 รูปสวดมาติกา จบ เจ้าพนักงานภูษามาลาลาดพระภูษาโยง พล.อ.เปรม ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป

นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตรจนครบ 175 รูป พระสงฆ์ 175 รูปสดับปกรณ์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 175 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างนั้นผู้ที่อยู่ในพิธีร่วมสวดมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันดังกระหึ่มไปทั่วลานพระราชวังดุสิต

จากนั้น พล.อ.เปรม ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 10 รูป สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จนครบ 175 รูป กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พล.อ.เปรม กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่พระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเดินทางกลับ

การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน 20,000 เล่มพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพิมพ์บนหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว อีกทั้งทรงคัดเลือกและทรงเรียบเรียงบทเจริญพระพุทธมนต์นี้พร้อมคำแปล จำนวน 28 บท โดยทรงน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาไว้บนหน้าปกหนังสือสวดมนต์ ด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้สวดมนต์เพื่อก่อให้เกิดสติ สมาธิ ปัญญา รวมทั้งความสุขสงบร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป

 

 

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts