จังหวัดสงขลา จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

Spread the love

 

 


วันนี้ (19 เม.ย.60) ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุจาก 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,200 คน
นางเสาวนีย์ ประทีปทอง นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดสงขลา ในปีนี้ เพื่อยกย่องความดี และความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้ลูกหลาน เยาวชนได้นำไปเป็นแบบอย่าง รวมถึงเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ล้วนเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเป็นต้นแบบให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นหลัง ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษา และสมควรร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป
ภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น รางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่น ผู้สูงอายุจิตอาสาดีเด่น และผู้สูงอายุสุภาพดี นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตลาดนัดสาธิตถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชนและผู้สนใจ และพิธีปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ 16 อำเภอ อำเภอละ 5 ครอบครัว รวม 80 ครอบครัว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics