พิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัตระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class3)

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม  2563  ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจักสีลัตแห่งจังหวัดสงขลา สนามจิระนคร  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  นายนิยม  พรรณราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (class3)  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา และผู้สนับสนุนการกีฬา อย่างคับคั่ง

พร้อมด้วยนาย นายพิทักษ์ สุวรรณวงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา นายนักรบ ทองแดง ประธานเทคนิคสมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย นายพิทยา รัตน์พันธ์ ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลา   ด.ต.ชัพ ชูสุวรรณ์ คณะกรรมการบริหารชมรมปันจักสีลัตจังหวัดสงขลาและประธานชมรมมวยไทย-มวยสากลสมัครเล่นจ.สงขลา   นายประทีป​ แก้วประสิทธิ์​ ผจก.ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ​ บริษัท​ หาดทิพย์​ จำกัด​ ( มหาชน​ )​ ผู้สนับสนุน     โดยประธานปิดการอบรมได้มีการมอบเกียติบัตร-ของที่ระลึก และให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม และต่อมา นายพิทยา รัตน์พันธ์ ประธานชมรมกีฬาปันจักสีลัตจังหวัดสงขลาได้มอบของที่ระลึกให้กับประธานปิดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: