นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์

Spread the love

เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยนายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ สนามหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองคอหงส์ (ที่ดิน 14 ไร่) โดยทางเทศบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมถึงการส่งเสริม พัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics