ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

Spread the love

ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา

วันนี้ (16 มี.ค.63) ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ องค์กรสงฆ์ ประชาชนชาวไทยในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่นับถือพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในตำบลได้มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการผลักดันในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางด้านศาสนาได้ดำเนินการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการด้านพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สามารถใช้ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในจังหวัด

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts