เทสโก้โลตัสมอบทุนการศึกษา200ทุน

Spread the love

8  กุมภาพันธ์  2560  เทสโก้ โลตัส และมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เดินหน้ามอบทุนการศึกษา 200 ทุนทั่วประเทศ หลังทำต่อเนื่องมา 15 ปี มอบไปแล้วกว่า 2,000 ทุน หวังสร้างอนาคตชาติลดภาระค่าใช้จ่ายเด็กเรียนดีขาดทุนทรัพย์
ที่เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เทสโก้ โลตัส และ มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เดินหน้าสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ล่าสุด มอบ 200 ทุนให้กับ นิสิต-นักศึกษาทั่วทุกภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 15,000 บาท หลังทำต่อเนื่องมา 15 ปี มอบไปแล้วกว่า 2,000 ทุน หวังสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง วางรากฐานสร้างอนาคตชาติ
นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย กล่าวว่า มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ก่อตั้งขึ้น โดยเทสโก้ โลตัส ในปี 2546 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ทำหน้าที่เป็นช่องทางในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา
“โครงการ ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็น เวลา 15 ปีแล้ว มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไปแล้ว เป็นจำนวนรวม 1,899 ทุน ซึ่ง ปีการศึกษา 2559 นี้ เทสโก้ โลตัส ได้มอบทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัยพ์ เพิ่มอีกจำนวน 200 ทุน ทุนละ15,000 บาท ซึ่งยังคงเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าแบบต่อเนื่องเช่นเคย”
ทั้งนี้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยได้มอบทุนการศึกษาให้นิสิต นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 95 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2558 จำนวน 105 ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมแล้ว 200 ทุน ทุนละ 15,000 บาท โดยได้ทำการจัดมอบทุนให้แต่ละภูมิภาค ทั้งภาคกลางได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา จำนวน 79 ทุน ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น จำนวน 40 ทุน ,ภาคเหนือ ที่ เทสโก้ โลตัส คำเที่ยง จ.เชียงใหม่ จำนวน 41 ทุน และภาคใต้ ที่เทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ 2 จ.สงขลา จำนวน 40 ทุน
นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส กล่าวเสริมว่า “ผู้รับทุนการศึกษาจากเทสโก้ โลตัส ต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้คือ.ขาดทุนทรัพย์ ,เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป,มีความเป็นผู้นำสูง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ,เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยสังกัด สกอ. , ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ,ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใด ๆ และใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี”

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics