อบจ.สงขลา พบ สื่อมวลชน

อบจ.สงขลา พบ สื่อมวลชน
Spread the love

วันที่ 10 ก.พ.2560 เวลา14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯและบุคลากรของอบจ.สงขลา ณ ห้องมาเจสติค ชั้น6 สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง”สื่อมวลชนกับอบจ.” และสรุปผลการดำเนินงานของอบจ.ในไตรมาสที่1 รวมทั้งยังมีการเสวนาหัวข้อ”การสื่อสารมวลชนกับวิกฤติสื่อในภาวะปัจจุบัน” และตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนแนวคิดกับสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุมฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากสื่อมวลชนจะได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมของอบจ.สงขลาแล้ว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอบจ.กับสื่อมวลชนทำให้เห็นมุมมองการทำงานที่ผ่านมา และการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในอนาคต

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics