กฟผ. รับ 2 รางวัล Green Mining Award 2016 สถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

Spread the love

 

วันนี้ (วันที่ 30 มกราคม 2560) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดพิธีมอบรางวัล สถานประกอบ
การเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2559 (Green Mining Award 2016) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการมอบรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับการพิจารณา 2รางวัล คือ รักษาระดับมาตราฐานเหมืองแร่ถ่านหิน และราวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่หินปูน โดยมี
นายถาวรงาม กนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง และ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. รับรางวัล
ทั้งนี้รางวัลที่ กฟผ. ได้รับดังกล่าว ได้แก่ เหมืองถ่านหินได้รับรางวัล 2ปีซ้อน และเหมืองหินปูนได้รับรางวัล 3ปีซ้อน
นายถาวร งามกรกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้เพลิง กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินทั้งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
มีการดูแล ป้องกันผลกระทบ การควบคุมความปลอดภัย การพัฒนาให้เหมืองมีพื้นที่สีเขียว มีความโปร่งใส มีการจ้างงานในท้องถิ่น และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า กฟผ. มีการดูแลจัดการทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำเนินการพัฒนาร่วมกันกับชุมชนเพื่อให้เป็นเหมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

กฟผ. รับ 2 รางวัล Green Mining Award 2016

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics