จังหวัดสงขลา บูรณะศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วัดแหลมบ่อท่อ” อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อใช้ในพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 6 เม.ย. 2562

Spread the love

จังหวัดสงขลา บูรณะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ” อำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อใช้ในพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำ วันที่ 6 เม.ย. 2562 

วันที่ (4 มี.ค. 62) นางสมศรี  รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาและนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสงขลา เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมในเรื่องของปริมาณน้ำ ความสะอาดของบ่อและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมีปริมาณน้ำที่เพียงพอและ น้ำใสและสะอาด

           นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่สำคัญ   ซึ่งทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยให้มีการบูรณะ และรักษาความสะอาด      เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562   สำหรับจังหวัดสงขลาก็ได้คัดเลือกบ่อน้ำวัดแหลมบ่อท่อ   ซึ่งตั้งอยู่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ ใกล้ที่วัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว และเป็นบ่อที่เคยใช้ในการประกอบพระราชพิธีสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และในเนิ่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554

สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดแหลมบ่อท่อ มีประวัติเล่าสืบต่อกันมาว่า มีพระรูปหนึ่ง ชื่อ พระสินนารายณ์” และ ขุนวิชัยพรหมศานส์” ซึ่งเป็นฆราวาสได้เดินทางจากประเทศอินเดียสู่กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้สร้างบ่อน้ำนี้ไว้ มีน้ำสะอาดใสตลอดปี   สมัยก่อนชาวบ้าน เรียกว่า บ่อทอง เนื่องจากมีผู้เฒ่าหลายท่านเล่าสืบต่อกันมาว่าในบ่อน้ำมีทองแม่ขัน โดยเจ้าของทองนั้นได้เข้าฝันชาวบ้านว่าถ้าใครได้ทอง เมื่อวันคี่คืนดี ก็ให้ไปเอาได้ แต่มีข้อแม้อยู่ว่าเมื่อผู้ใดได้ทองไปแล้วจะต้องรับแผลเปื่อยเท่ากับหอยไปจนตาย ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าเพราะกลัวจะทรมานไปจนตลอดชีวิต ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเรียกว่า บ่อทอง หรือ บ่อทรัพย์ มาโดยตลอด   ปัจจุบันชาวบ้านในจ.สงขลายังไปตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดแหลมบ่อท่อไปใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา  หรืองานมงคลต่างๆ   บางคนน้ำไปใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยอีกด้วย  /ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts