อุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

Spread the love

วันนี้ 22 มกราคม 2560 นายอนุรัฐ  ไทยตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวน  89 รูป   ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในโอกาสครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม  2560  ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา  ออกบิณฑบาต ฟังบรรยายธรรม  เดินจงกรม ทำวัตรเย็น และการรักษาศีล

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics