คำขวัญ วันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญ
Spread the love

 

 

 

คำขวัญ

4 ม.ค.2560  – นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2560 ความว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

รายงานข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” โดยวันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ซึ่งมีหลายหน่วยงานเตรียมจัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุกเเละเรียนรู้

 

ความหมายวันเด็ก

เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ตั้งแต่แรกเกิดจนกว่าจะถึงอายุ 14 ปี ซึ่งคำนำที่ใช้เรียกก็คือ เด็กชาย ,เด็กหญิง เป็นคำนำเรียกเด็กๆ ที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่วันเด็กหมายถึง วันที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเด็กๆ ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสุข

วันเด็กของประเทศไทย

วันเด็กของประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก ซึ่งแต่ละปีเด็กๆ จะได้คำขวัญจากนายกรัฐมนตรีของไทย แต่ละปี คำขวัญวันเด็กก็จะแตกต่างกัน ก่อนหน้านั้นประเทศไทยมีการจัดงานวันเด็กครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2498
โดยใช้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ของทุกๆปี ต่อมาในปี พ.ศ.2506 วันเด็กแห่งชาติ ได้เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics