22 ธันวาคมนี้ “วันเหมายัน” หรือตะวันอ้อมข้าว เวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี 

22 ธันวาคมนี้ “วันเหมายัน” หรือตะวันอ้อมข้าว เวลากลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี 

22 ธันวาคมนี้ “วันเหมายัน” หรือตะวันอ้อมข้าว เวลากลางคื…

Read More

คืน 14 ธ.ค. นี้ ชวน “โต้ลมห่มหนาว นอนนับฝนดาวตกเจมินิดส์” อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

คืน 14 ธ.ค. นี้ ชวน “โต้ลมห่มหนาว นอนนับฝนดาวตกเจมินิดส์” อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

  คืน 14 ธ.ค. นี้ ชวน “โต้ลมห่มหนาว นอนนับฝนดาวตกเจมินิ…

Read More

คืน 14 ธันวาคมนี้ ชวนชม “ฝนดาวตกเจมินิดส์” พร้อมปักหมุด 3 จุดหลักชมดาวกับ สดร.

คืน 14 ธันวาคมนี้ ชวนชม “ฝนดาวตกเจมินิดส์” พร้อมปักหมุด 3 จุดหลักชมดาวกับ สดร.

คืน 14 ธันวาคมนี้ ชวนชม “ฝนดาวตกเจมินิดส์” พร้อมปักหมุด 3 จุ…

Read More

ชวนร่วมโหวตชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประจำปี 2565 ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ

ชวนร่วมโหวตชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประจำปี 2565 ชูความเป็นไทยร่วมเป็นหนึ่งในเอกภพ

ชวนร่วมโหวตชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประจำปี 2565 ชู…

Read More