อธิการบดี มรภ.สงขลา ปิดสัมมนา วิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

ประธานปิดโครงการ

อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนา วิทยากรโครง…

Read More

มรภ.สงขลา พบ รมช.มหาดไทย หารือแก้ปัญหาน้ำท่วม พร้อมจับมือหอดูดาวฯสร้างความร่วมมือทุกมิติ

มรภ.สงขลา เข้าพบ รมช.มหาดไทย หารือแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เตรี…

Read More

มรภ.สงขลาจับมือ ต.เขาขาว เปิดท่องเที่ยวถ้ำทะลุ-ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

มรภ.สงขลาเปิดถ้ำทะลุ

มรภ.สงขลา เปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ-ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค จ…

Read More

มรภ.สงขลา เดินหน้าปั้นหลักสูตรใหม่ “ประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสารสังคม”

มรภ.สงขลา เดินหน้าปั้นหลักสูตรใหม่ “ประวัติศาสตร์เพื่อก…

Read More

นิเทศ มรภ.สงขลา คว้า 3 โล่รางวัลระดับประเทศประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ “สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16”

นศ วจก รับรางวัล

นิเทศ มรภ.สงขลา คว้า 3 โล่รางวัลระดับประเทศประกวดส…

Read More

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรระยะสั้น “อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

อบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

หารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือสถานกงสุลฯ จัดตั้งศูนย์ไทย-อินโดนี…

Read More

มรภ.สงขลา ติวเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ ให้สอดคล้องเป้าหมายและนโยบายประเทศ

มรภ.สงขลา ติวเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยฯ ให้สอดคล้องเป้าหมายและ…

Read More

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จับมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ นศ. พัฒนาอาชีพสู่ศตวรรษที่ 21

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จับมือคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมเส…

Read More

รมว.อว. เยือน มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย”

รมว.อว. เยือน มรภ.สงขลา บรรยายพิเศษ “พระมหากษัตริย์กับค…

Read More

มรภ.สงขลา ตรวจพื้นที่สตูล รับฟังข้อมูลผลดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ววน.

มรภ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจเยี่ยมพื้นที่สตูล รับฟังข้…

Read More