สุดเจ๋ง “อ.ศิวะ อินทะโคตร” มรภ.สงขลา ชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันสีน้ำออนไลน์นานาชาติ

สุดเจ๋ง “อ.ศิวะ อินทะโคตร” มรภ.สงขลา ชนะเลิศอันดับ…

Read More

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๓  – 3rd Thailand Geography Olympiad 2020 (3rd TGeo)

          วันพุธที่ 16 กันยายน&nbsp…

Read More

มรภ.สงขลา ประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรมเพื่อการกู้ยืมเงิน กยศ.

มรภ.สงขลา ประชุมผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรมเพ…

Read More

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ “สินเชื่อสวัสดิการสำหรับบุคลากร”

มรภ.สงขลา ผนึก ธ.กรุงไทย ลงนามความร่วมมือ “สินเชื่…

Read More

มรภ.สงขลา มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์-มูลนิธิอาจารย์สมบุญ ศรียาภัย ช่วย 27 นศ.ความประพฤติดี

มรภ.สงขลา มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์-มูลนิธ…

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ฟรี ฝึกปฏิบัติจริงก่อนส่ง นศ. ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา บริการซ่อมคอมพิวเ…

Read More

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายปลูกฟาร์มคิดฯ ฝึกทักษะสื่อสารสร้างสรรค์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดค่ายปลูกฟาร์มคิดฯ ฝึกทักษะสื่อส…

Read More

มรภ.สงขลา ทำวิจัยนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ต.เกาะยอ

มรภ.สงขลา ทำวิจัยนวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวปลอดภัยแบบมีส่วน…

Read More