อาจารย์และนิสิต ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการสื่อดิจิตอลออนไลน์นานาชาติ

อาจารย์และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมแสดงผลงานนิทร…

Read More

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือชุมชนทุ่งลาน ปล่อยปลา-กุ้งก้ามกราม ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือชุมชนทุ่งลาน ปล่อยปลา-กุ้งก้ามกราม ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือชุมชนทุ่งลาน ปล่อยปลา-กุ้งก้ามก…

Read More

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.สงขลา

สถาบันดนตรียามาฮ่า จับมือสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก มรภ.ส…

Read More

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์” คณบดีคณะ…

Read More

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีทางอาหาร คิดค้นงานวิจัยยืดอายุซอสกอและ

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีทางอาหาร คิดค้นงานวิจัยยืดอายุซอสกอและ

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” มรภ.สงขลา ใช้เทคโนโลยีทางอาห…

Read More

สุดเจ๋ง “พัชรินทร์ หนูหนอง” สาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล Special Prize-winners ประเทศญี่ปุ่น

สุดเจ๋ง “พัชรินทร์ หนูหนอง” สาขาวิชาทัศนศิลป์ มรภ.…

Read More

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์

มรภ.สงขลา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในรูปแบบออนไลน์ มรภ.สงขลา ปฐมน…

Read More

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “นูรอาตีก๊ะห์ ทางา” ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “นูรอาตีก๊ะห์ ทางา” ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม “นูรอาตีก๊ะห์ ทางา” สาขาวิชาภาษ…

Read More

ม.ทักษิณ เปิดการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

ม.ทักษิณ เปิดการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค (ภาคใต้ตอนล่าง)

  ม.ทักษิณ เปิดการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) …

Read More

อ.อภิชาติ พันชูกลาง” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก กลุ่มผลิตสัตว์

อ.อภิชาติ พันชูกลาง” มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก กลุ่มผลิตสัตว์

“อ.อภิชาติ พันชูกลาง” มรภ.สงขลา ศึกษารูปแบบการเลี้ยงและ…

Read More