มรภ.สงขลาตัวแทน 1 เดียวภาคใต้ร่วมโชว์พิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

มรภ.สงขลา ยกทีมการแสดงเยือนโคราช “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดิน…

Read More

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 14 “รักบรรเลงเพลงรัก”

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา เชิญชมการแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเ…

Read More

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมการวิจัย

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมการวิจัย

ม.ทักษิณ เปิดศูนย์ศิลปะและชีวิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ…

Read More

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ จ.สตูล ดำเนินโครงการชุมชนดิจิทัล

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ จ.สตูล ดำเนินโครงการชุม…

Read More

นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9

นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 9

นศ. “เกษตร” มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลระดับชาติ เวทีประชุมวิชาก…

Read More

สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ Flexsim

สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ Flexsim

สุดเจ๋ง! นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ แ…

Read More

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให้เป็น”

ชมรมจิตอาสา มรภ.สงขลา สร้างจิตสำนึกทิ้งขยะ “แยกให้ถูก ทิ้งให…

Read More

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย ให้ครู สพฐ.

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างสมรรถนะเด็กปฐมวัย ให้ครู สพฐ.

ครุฯ มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เสริมสร้าง…

Read More

“จิระภาภรณ์ แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล To be number one Performance

“จิระภาภรณ์ แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล To be number one Performance

“จิระภาภรณ์ แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวั…

Read More
Verified by ExactMetrics