มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนประเทศไทย โชว์การแสดงเทศกาลซาปินนานาชาติ

มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนประเทศไทย โชว์การแสดงเทศกาลซาปินนานาชาติ

มรภ.สงขลา เป็นตัวแทนประเทศไทย โชว์การแสดงเทศกาลซาปินนานาชาติ…

Read More

นักวิจัย ม.ทักษิณ เจ๋ง ผลิตเจลแต้มสิวนาโนพรอพอลิสจากชันโรง ครบจบในตัวเดียว

นักวิจัย ม.ทักษิณ เจ๋ง ผลิตเจลแต้มสิวนาโนพรอพอลิสจากชันโรง ครบจบในตัวเดียว

นักวิจัย ม.ทักษิณ สุดเจ๋ง ผลิตนวัตกรรมเจลแต้มสิวนาโนพรอพอลิส…

Read More

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม 10 นศ.ทัศนศิลป์ ผ่านคัดเลือกโชว์ผลงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ

มรภ.สงขลา สุดปลื้ม 10 นศ.ทัศนศิลป์ ผ่านคัดเลือกโชว์ผลงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ

10 นศ.ทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ผ่านคัดเลือกโชว์ผลงานเทศกาลศิลปะนา…

Read More

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จับมือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ช่วย ต.เกาะแต้ว สร้างตราสินค้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จับมือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ช่วย ต.เกาะแต้ว สร้างตราสินค้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จับมือคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ช่ว…

Read More

มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Singora Gateway”

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ผนึกวิสาหกิจชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเท…

Read More

“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ ทำแปลงนาสาธิต ถวายในหลวง ร.10

“เกษตร” มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าว ปีที่ 4 ปักดำ…

Read More

อพ.สธ. มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง จัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง

อพ.สธ. มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง จัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง

“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง สำรวจและเก็บรวบ…

Read More

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกวดตั้งชื่อ 2 เรือยาวประเพณี

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกวดตั้งชื่อ 2 เรือยาวประเพณี

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกวดตั้งชื่อ 2 เรือยาวประเพณี ชูแนวค…

Read More

 ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)

 ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ระดับชาติ)

 ม.ทักษิณ จัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (ร…

Read More

มรภ.สงขลา สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อยอดสู่ครูมิติใหม่  

มรภ.สงขลา สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต่อยอดสู่ครูมิติใหม่

มรภ.สงขลา สัมมนาผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ หาแนว…

Read More