นักวิชาการสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา เผยทำไมต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ดร.วรพล หนูนุ่น

นักวิชาการสาธารณสุขฯ มรภ.สงขลา เผยเหตุผลสำคัญ ทำไมต้องใช้แอล…

Read More

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดผลสำรวจนิสิต-นักศึกษา 6 สถาบันร้องลดค่าเทอม เรียนออนไลน์

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดผลสำรวจนิสิต-นักศึกษา 6 สถาบั…

Read More

มรภ.สงขลา ชวน นศ. ประกวดคลิปวิดีโอไอเดียสร้างสรรค์ “การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชุมชนยุคเข้าสู่วิถีใหม่”

มรภ.สงขลา ชวน นศ. ประกวดคลิปวิดีโอไอเดียสร้างสรรค์ “การเปลี่…

Read More

สาขาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ จับมือ พช. ชูท่องเที่ยวบางเหรียงใต้

สาขาอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่ จับมือ พช. ชู…

Read More

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ New Normal ของโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่

บรรยากาศการเปิดเรียนแบบ New Normal ของโรงเรียนภายในสังกัดเทศ…

Read More

๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ…

Read More

มรภ.สงขลา ลดค่าบำรุงหอพัก นศ. แบ่งเบาภาระช่วงโควิด-19

มรภ.สงขลา ลดค่าบำรุงหอพัก นศ. แบ่งเบาภาระช่วงโควิด-19  …

Read More

 มรภ.สงขลา จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา “กัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา” 

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับแนวทางดำเนินงานรองรับ&n…

Read More