มรภ.สงขลา ลงนาม MOU สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ – 3 บริษัทเอกชน ผลิตกำลังคนสอดรับภาคอุตสาหกรรม

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ - 3 บริษัทเอกชน ผลิตกำลังคนสอดรับภาคอุตสาหกรรม

มรภ.สงขลา ลงนาม MOU สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ–…

Read More

มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเกษตร ขับเคลื่อนโครงการพระราโชบายฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด้านเกษตร ขับเคลื่อนโครงการพระราโชบายฯ พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

มรภ.สงขลา หารือ ตชด.ภาค 4 จับมือเสริมองค์ความรู้ แก้ไขปัญหาด…

Read More

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ.

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ต่อยอดสู่ นศ.

มรภ.สงขลา จัดโครงการพัฒนา Soft skills สร้างที่ปรึก…

Read More

มรภ.สงขลา จัดอบรม “ITA” สร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มรภ.สงขลา จัดอบรม “ITA” สร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มรภ.สงขลา จัดอบรม “ITA” การประเมินคุณธรรมและความโป…

Read More

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ป…

Read More

มรภ.สงขลา เยือน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SDGs

มรภ.สงขลา เยือน มรภ.เชียงใหม่-มรภ.ลำปาง ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ย…

Read More

“ม.ทักษิณ” รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

“ม.ทักษิณ” รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

“ม.ทักษิณ” รีแบรนด์ใหม่ เตรียมพร้อมเคลื่อนเปลี่ยนสู่มหาวิทยา…

Read More

สุดเจ๋ง นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ

สุดเจ๋ง นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ

สุดเจ๋ง นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา คว้า 4 เหรียญทอง …

Read More

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจุกเชิงพาณิชย์-ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เสริมรายได้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ช่วยชุมชนยกระดับปลูกส้มจ…

Read More