ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื่องรับและประมวลผลสัญญาณวิทยุของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 

NARIT News : ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือพัฒนาชุดอุปกรณ์เครื…

Read More