“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือนักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์สร้างเครื่องให้อาหารสำเร็จรูปแบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือนักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์สร้างเครื่องให้อาหารสำเร็จรูปแบบอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือนักวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์สร้างเครื่อ…

Read More

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนฯ ประชันไอเดีย “ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย BCG Model” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนฯ ประชันไอเดีย “ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วย BCG Model” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนฯ …

Read More

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือชุมชนทุ่งลาน ปล่อยปลา-กุ้งก้ามกราม ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือชุมชนทุ่งลาน ปล่อยปลา-กุ้งก้ามกราม ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

“เกษตร” มรภ.สงขลา จับมือชุมชนทุ่งลาน ปล่อยปลา-กุ้งก้ามก…

Read More
Verified by ExactMetrics