“เกษตรดำนา รักษาวิถีไทย” มรภ.สงขลา อนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง ส่งต่อความรู้สู่คนรุ่นใหม่

“เกษตรดำนา รักษาวิถีไทย” มรภ.สงขลา อนุรักษ์ข้าวพื้นเมือ…

Read More
Verified by ExactMetrics