อบจ.สงขลา รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลั…

Read More