สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ จัดพิธีไถ่โคและพุทธาภิเษก

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิมภาคใต้ จัดพิธี “พุท…

Read More

สมาคมเมตตาธรรมมหาพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาคใต้ จัดพุทธาภิเษกใหญ่ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมพันกรและสองสมเด็จ คู่บารมี

        วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา…

Read More