“ลุงป้อม” สั่ง ศอ.บต. ลุยแก้ไขความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด่วน ย้ำให้ทุกฝ่ายดูแลอย่างทั่วถึง ทันที

“ลุงป้อม” สั่ง ศอ.บต. ลุยแก้ไขความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด่วน ย้ำให้ทุกฝ่ายดูแลอย่างทั่วถึง ทันที

“ลุงป้อม” สั่ง ศอ.บต. ลุยแก้ไขความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจ…

Read More
Verified by ExactMetrics