มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์จัดพิธีแถลงข่าว”งานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2563″

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์จัดพิธ…

Read More

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดงานสถาปนาคณะผู้บริหารสมัยที่ 13 และงานครบรอบประจำปีที่ 25

มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็งหาดใหญ่ จัดงานสถาปนาคณะผู้บริหารสมัยท…

Read More