มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ จัดพิธีแถลงข่าว “งานมหาบุญ มหากุศล ไถ่ชีวิตโค ครั้งที่14 “

Spread the love

                      มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน มหาบุญมหากุศล งานไถ่ชีวิตโค ครั้งที่ 14 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสําเร็จธรรมองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และวันคล้ายวันเกิดองค์มหาเทพกวนอู

                       วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565    ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ่อเก็ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา เป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าว   “งานมหาบุญ มหากุศล ไถ่ชีวิตโค ครั้งที่14 ” พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  นางสาวศิริวรรณ  ผ่องเสริมสุข ประธานจัดงาน พร้อมด้วยนายพิชัย  วัฒนะพยุงกุล  ประธานสมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา  นายนิพัฒน์  อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายธีรชัย  ชุณหวิริยะกุล  ประธานมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่   นายเกียรติศักดิ์  วิเศษดอนหวาย  เจ้านักมูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่  และ ผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

                       สำหรับงานไถ่ชีวิตโค ครัั้งที่ 13 จัดขึ้นเมื่อปี 2562 กระทั่งประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ทำให้ต้องงดจัดงาน ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนในอำเภอหาดใหญ่และใกล้เคียง ได้ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมาก นอกจากนี้ ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีน นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ ก็ได้มาร่วมทำบุญถือศีล กินเจ และไถ่โคกระบือแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

 

                    นายกทวีศักดิ์  ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวว่า เทศบาลเมืองคอหงส์ เล็งเห็นว่า นี่คือโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ และรวมไปถึงจังหวัดสงขลาของเรา/ จึงได้สนับสนุนงบประมาณ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีไถ่ชีวิตโค ทุกปี
อีกทั้ง เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์และจากประเทศอื่น ๆ ที่มีเชื้อสายจีน จะมาร่วมงานมหาบุญ มหากุศล ไถ่ชีวิตโค จะสร้างสีสันด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา กระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนได้เป็นอย่างดีด้วย

                       สำหรับพิธีสำคัญของงานปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 กรกฎาคม 2565 อาทิ พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมขององค์โพธิสัตว์กวนอิม  พิธีอัญเชิญเสา ,พิธีปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 20,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำแก้มลิงบ้านทุ่งโดน,พิธีสักการะมหาเทพกวนอู และพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน พิธีมอบโคแก่เกษตรกร จำนวน 34 ตัว นอกจากนี้ จะมีพิธีสวดมนตร์สรรเสริญเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกวันด้วย  จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ ไถ่ชีวิตโค ถือศีล กินเจ  ในระหว่างวันที่ 14-23 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิโรงเจเต๋าบ้อเก็ง หาดใหญ่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment