ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงข…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ(IMO 2021)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กชายพิพิชชญะ ศรีดำ(IMO 2021)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กชายพิพิชชญะ …

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุม อปท.ในอำเภอหาดใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุม อปท.ในอำเภอหาดใหญ่

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประชุม อปท.ในอำเภอหาดใหญ่ วันน…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากศูนย์กา…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา ร่วมประกอบพิ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะเข้าเยี่ยมจุฬาราชมนตรี เนื่องในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะเข้าเยี่ยมจุฬาราชมนตรี เนื่องใ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “สีสันแห่งส…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หลังประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตร…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ป…

Read More