ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา ร่วมประกอบพิ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะเข้าเยี่ยมจุฬาราชมนตรี เนื่องในเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะเข้าเยี่ยมจุฬาราชมนตรี เนื่องใ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ บริษัท ปตท…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน “สีสันแห่งส…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หลังประสบปัญหาราคากุ้งตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตร…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย อย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ป…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคนใหม่ เข้าสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสงขลา

วันนี้ (1 ต.ค. 61) นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่า…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานให้นายอำเภอทุกอำเภอ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานให้นายอำเภอทุ…

Read More

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเผย  2 ปี  การขับเคลื่อน15วาระสงขลาเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเผย  2 ปี  การขับเคลื่อน15…

Read More