ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568
Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025)
 
             วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคเเห่งประเทศไทย ฯ เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ COO สหพันธ์กีฬาซีเกมส์ , ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย , ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร , นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และผู้ร่วมงานเป็นผู้แทนชาติสมาชิก ในสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ทั้งหมด 10 ประเทศ
 
 
              ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โดยจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา นั้น
 
            คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามในพิธีลงนามสัญญาเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) เป็นพันธกิจที่ประเทศเจ้าภาพต้องดำเนินการตามกฎบัตรและระเบียบสหพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asian Games Federation; SEAGF) ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
 
             สำหรับจังหวัดสงขลา ชนิดกีฬาที่ได้แน่นอนแล้วคือ ฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, ปันจักสีลัต ส่วนชนิดกีฬาอื่นๆ ที่จะเพิ่มมาต้องรอความชัดเจนอีกครั้ง
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics