นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมาย

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์ก…

Read More

นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะเข้าศึกษาข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ปัตตานี

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประพันธุ์  ศรีสุวรรณ ปลัดอง…

Read More