นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุ…

Read More

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน  2565  นายทวีศักดิ์ …

Read More

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองคอหงส์

  วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   นายทว…

Read More

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์

เทศบาลเมืองคอหงส์ นำโดยนายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหง…

Read More