นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว
Spread the love

กิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชนฯ
 
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว
 
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ นายสมคิด อรัญดร เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว” ของเทศบาลเมืองคอหงส์ พร้อมด้วย นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สวนเกษตรนายสมคิด อรัญดร ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  (MOU) แหล่งเรียนรู้สวนเกษตรชุมชน เพื่อการท่องเที่ยว
 
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) นายกเทศมนตรีได้ปลูกต้นกาแฟต้นแรกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนได้ช่วยกันปลูกต้นกาแฟจนเต็มพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรในอนาคตต่อไป
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts