นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
Spread the love

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน  2565  นายทวีศักดิ์  ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์  เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย” จากนายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา 
 
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
 
 ผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับอำเภอ จังหวัดสงขลา ประเภท อปท. สะอาด   โดยเทศบาลเมืองคอหงส์ ได้คะแนนการประเมิน 80 คะแนน
 
นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รับมอบประกาศเกียรติคุณ การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts