นักเรียนตาดีกา และ ศพอ. เฮ!! ครม.อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักศาสนาฯ หนุนอาหารกลางวันแก่เด็กชายแดนใต้ กว่า 2 แสนราย!

นักเรียนตาดีกา และ ศพอ. เฮ!! ครม.อนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักศาสนาฯ หนุนอาหารกลางวันแก่เด็กชายแดนใต้ กว่า 2 แสนราย!

นักเรียนตาดีกา และ ศพอ. เฮ!! ครม.อนุมัติหลักการโครงการส่งเสร…

Read More
Verified by ExactMetrics