นักวิจัย ม.ทักษิณสุดเจ๋ง…นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัยจากท้องถิ่นร่วมแสดงในงาน Thai Festival ประเทศสิงคโปร์

นักวิจัย ม.ทักษิณสุดเจ๋ง…นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผลงานวิจัย…

Read More
Verified by ExactMetrics