ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรี่ By King Power 

ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬานาว…

Read More
Verified by ExactMetrics