“ทวีพงศ์ ชูศรี” นักศึกษาดนตรีไทย มรภ.สงขลา คว้ารางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 (ปี่ใน)

“ทวีพงศ์ ชูศรี” นักศึกษาดนตรีไทย มรภ.สงขลา คว้ารางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 3 (ปี่ใน)

“ทวีพงศ์ ชูศรี” นักศึกษาดนตรีไทย มรภ.สงขลา คว้ารางวัลเห…

Read More