ตัวแทนชาวบ้านจาก 3 ตำบลในอำเภอจะนะ ยื่นหนังสือถึง นายกฯรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ตัวแทนชาวบ้านจาก 3 ตำบลในอำเภอจะนะ ยื่นหนังสือถึง นายกฯรัฐมน…

Read More
Verified by ExactMetrics