ชุมชนบาลาเซาะ กลับจากการกักตัว ที่โรงพยาบาลสนามอำเภอเทพา ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่น 

ชุมชนบาลาเซาะ กลับจากการกักตัว ที่โรงพยาบาลสนามอำเภอเทพา ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่น

  ประชาชนชาวชุมชนบาลาเซาะ เดินทางกลับจากการกักตัว ที่โร…

Read More
Verified by ExactMetrics