จังหวัดสงขลา เตรียมรับคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซีย พร้อมตรวจเข้มทุกมาตรการการคัดครอง

จังหวัดสงขลา เตรียมรับคนไทยที่ตกค้างในประเทศมาเลเซีย พร้อมตร…

Read More