ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพิ่มลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านแอพพลิเคชั่น “Songkhla Care”

แอพพลิเคชั่น “Songkhla Care”
Spread the love

แอพพลิเคชั่น  “Songkhla Care”

           ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตระหนักถึงความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนบริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สทอ.ทหญ.) จึงได้ปรับปรุงการให้บริการในส่วนของการลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านแอพพลิเคชั่น “Songkhla Care” นอกเหนือจากการกำหนดสัญลักษณ์ในการเว้นระยะห่าง กำหนดจุดแสกน QR code ให้เพียงพอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้ว

แอพพลิเคชั่น  “Songkhla Care”

             ยังได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์มาตรการแบบบันทึกเสียงผ่านเครื่องกระจายเสียงแบบพกพา (โทรโข่ง) ติดตั้งจอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอแนะนำการใช้บริการท่าอากาศยาน และประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจสนามบินเข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ ในการให้บริการพื้นที่โดยรวม มีการตรวจเช็คแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดให้บริการต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และให้แม่บ้านทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดทุกพื้นที่ผิวสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050

แอพพลิเคชั่น  “Songkhla Care” แอพพลิเคชั่น  “Songkhla Care”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts