จังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนและชุมชน ปลอดขยะ  ประจำปี 2561

จังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรโรงเรียนและชุมชนที่เข้าร่วมโครง…

Read More