จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก” 400,000 ต้…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์ ปีที่ 3

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการดำนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม พลิกนาร…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพ…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานสัปดา…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรวมพลังสงขลา ปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา รักษาคลอง เพื่อดูแล รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรวมพลังสงขลา ปล่อยกุ้ง ปล่อยปลา รักษา…

Read More

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ”โครงการทศวรรษรพ.จุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชนุสรณ์”

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม ”โครงการทศวรรษรพ.จุฬาภรณ์ธรรมสั…

Read More